Bij de bekendmaking van de belastingaanslagen is niet altijd genoeg ruimte om rekening te houden met de omstandigheden van burgers. Het rapport ‘Gezien en bereikbaar’ noemt verschillende oplossingsrichtingen voor een ontwerpproces over de bekendmaking van belastingaanslagen.

In de resultaten van de herijking van de Invorderingswet 1990 is onder meer geconcludeerd dat de wet bij de bekendmaking van belastingaanslagen niet altijd genoeg ruimte biedt om rekening te houden met de omstandigheden van burgers. Met name wanneer geen adres bekend is of wanneer iemand vergeet zijn adreswijziging door te geven. Een onjuiste adressering van belastingaanslagen kan ingrijpende gevolgen hebben voor de belastingplichtige. Het rapport ‘Gezien en bereikbaar’ van GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de aandachtspunten en oplossingsrichtingen. Er worden oplossingsrichtingen genoemd voor de interactie met overheid en burger, voor de bewustwording en de geautomatiseerde processen. De oplossingsrichtingen moeten nader worden bezien, met name op welke wijze deze eventueel kunnen worden opgepakt. Staatssecretaris Idsinga van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst deelt het rapport met de Kamer.

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 8

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

739

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen