Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur na het einde van de primitieve aanslagtermijn over gegevens is komen te beschikken, waaruit een verkrijging volgt van méér dan € 7.547.050. De inspecteur beschikt over een nieuw feit ten aanzien van de verkrijging voor zover die méér bedraagt dan € 7.547.050.

X overlijdt in 2015, terwijl hij officieel in het buitenland woont. In geschil is de navorderingsaanslag erfbelasting die is opgelegd aan zijn zoon naar een belastbare verkrijging van € 10.586.398, alsmede de vergrijpboete van € 1.050.570. Volgens de inspecteur woonde X in de tien jaar vóór zijn overlijden in Nederland. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant wist de inspecteur vóór het verstrijken van de primitieve aanslagtermijn (14 mei 2018) dat X mogelijk in de tien jaar vóór zijn overlijden in Nederland woonde. Hij had moeten informeren bij de IB-inspecteur naar het lopende woonplaatsonderzoek. De aanslag en de boete worden vernietigd wegens het ontbreken van een nieuw feit. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur na het einde van de primitieve aanslagtermijn over gegevens is komen te beschikken, waaruit een verkrijging volgt van méér dan € 7.547.050. Slechts in zoverre beschikt de inspecteur over een nieuw feit en slechts over dat meerdere mag worden nagevorderd. De aanslag wordt verlaagd tot een belaste verkrijging van € 2.945.819. Ten aanzien van de woonplaats wordt overwogen dat X in 2006 korte tijd ingeschreven heeft gestaan op het adres van zijn voormalige echtelijke woning. Hieruit volgt dat X op enig moment in de tien jaar voorafgaand aan zijn overlijden in Nederland heeft gewoond. De inspecteur heeft niet doen blijken dat de zoon, door in de aangifte te vermelden dat X niet in Nederland woonachtig is geweest, opzettelijk of grofschuldig onjuist aangifte heeft gedaan. De boete wordt vernietigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Schenk- en erfbelasting

Editie: 11 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

397

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen