Buitenlandse bronbelasting die is ingehouden op betalingen voor de verhuur van vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets aan afnemers in Polen, Tsjechië, Italië en Portugal, komt in Nederland in aanmerking voor verrekening. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep IBR VPB & winst.

X bv is in Nederland gevestigd en verhuurt vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets aan afnemers gevestigd in respectievelijk Polen, Tsjechië, Italië en Portugal. Hiervoor ontvangt X bv huurbetalingen. Door de desbetreffende buitenlandse belastingautoriteiten wordt een bronbelasting geheven over de huurbetalingen. De afnemers zijn niet met X bv verbonden in de zin van de Interest & Royaltyrichtlijn. Onder de belastingverdragen met Polen, Tsjechië, Italië en Portugal moeten huurbetalingen voor vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets worden aangemerkt als een royalty voor het gebruik van nijverheidsuitrusting, zodat daarop bronbelasting mag worden ingehouden. Vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets vallen namelijk onder het begrip nijverheidsuitrusting. De bronbelasting komt in Nederland in aanmerking voor verrekening.

Wetsartikelen:

Besluit OESO-commentaar op artikel 15 en 17 OESO-modelverdrag (ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties, publieksgericht optreden) 12

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

157

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen