De Hoge Raad oordeelt dat het CAO-verplichtstellingsbesluit niet slechts ziet op gemotoriseerd beroepsvervoer en dat ongemotoriseerd vervoer per fiets er ook onder valt. Het hof heeft terecht niet alleen naar de taalkundige bewoordingen van het besluit gekeken en terecht geconcludeerd dat er geen kenbare objectieve aanknopingspunten zijn voor een andere uitleg.

Deliveroo Netherlands bv exploiteert een digitaal platform waarop restaurants maaltijden aanbieden voor consumenten. Deliveroo zorgt ervoor dat bestellingen door fietskoeriers worden bezorgd. Voor de bezorging wordt aan de consument een vergoeding in rekening gebracht. Volgens de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg valt Deliveroo verplicht onder haar pensioenfonds. Zowel de kantonrechter als Hof Amsterdam stellen de Stichting in het gelijk. In cassatie stelt Deliveroo dat ongemotoriseerd vervoer van maaltijden per fiets niet onder de CAO valt.

De Hoge Raad oordeelt dat het CAO-verplichtstellingsbesluit niet slechts ziet op gemotoriseerd beroepsvervoer en dat ongemotoriseerd vervoer per fiets er dus ook onder valt. Het hof heeft terecht niet alleen naar de taalkundige bewoordingen van het besluit gekeken en terecht geconcludeerd dat er geen kenbare objectieve aanknopingspunten zijn voor een andere uitleg. Deliveroo stelt vergeefs dat het exclusieve uitvoeringsrecht aan de Stichting in strijd is met het EU-vrije verkeer van diensten. De Stichting behoort namelijk tot de fondsen die door organisaties van werkgevers en werknemers zijn opgericht en hun basis vinden in een CAO. De oprichting van de Stichting en de verplichtstelling in 1964 zijn onlosmakelijk verbonden met de essentiële sociale functie die het fonds vervult in het Nederlandse pensioenstelsel en met de wijze waarop de betrokkenheid van werkgevers en werknemers en het toezicht door de overheid op de statuten en reglementen destijds bij de verplichtstelling waren verzekerd. Weliswaar is de verplichtstelling later enkele malen gewijzigd, maar dat waren slechts beperkte veranderingen in de werkingssfeer. Het beroep van Deliveroo is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 56

Rubriek: Pensioenen, Arbeidsrecht, Europees belastingrecht

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad

297

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen