Voor de drempels in de leegwaarderatio, het eigenwoningforfait en in de aftrek voor specifieke zorgkosten, waarbij de bestaansreden achterhaald is of waarbij geen duidelijke bestaansreden teruggevonden kan worden, is een andere vormgeving mogelijk van de huidige doelstelling. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de inventarisatie van drempels in het belastingstelsel.

Er zijn 42 drempels opgenomen in de inventarisatie, verspreid over meerdere belastingsoorten zoals de IB, de VPB en de OB. Het grootste aantal drempels is te vinden in de IB. De bestaansreden van de drempels lopen uiteen, maar kunnen hoofdzakelijk worden opgedeeld in 5 categorieën. In de brief wordt aangegeven welke drempel onder welke categorie valt.

Vaak wordt de suggestie gewekt dat drempels leiden tot ongewenste uitkomsten, maar dit is doorgaans niet het geval doordat drempels een beleidsdoel dienen of zijn ingevoerd om administratieve- of uitvoeringslasten te verlichten. Het gebruik van een drempel kan ook leiden tot een doelmatige afbakening van een bepaalde groep.

Het is verder aan de Tweede Kamer en een toekomstig kabinet om te bepalen of de genoemde drempels heroverweging verdienen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

672

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen