De Hoge Raad oordeelt onder verwijzing naar het arrest nr. 17/02947 dat het principale beroep van de Staatssecretaris ongegrond is. Uit dit arrest volgt dat met de auto op het tijdstip van registratie een zodanig aantal km's in Duitsland is gereden dat deze objectief niet meer als een nieuwe auto kan worden aangemerkt.

X bv koopt in januari 2012 een Porsche 911 3.8 Carrera S voor € 123.760. Op de factuur staat een km-stand van 10 vermeld. De auto is op dat moment niet geregistreerd in het Nederlandse kentekenregister en wordt de volgende dag overgebracht naar Duitsland. Het Duitse exportkenteken komt op naam te staan van de in Zwitserland wonende bestuurder van X bv. In februari 2012 doet X bv BPM-aangifte voor de auto. De km-stand is op dat moment 3092. Volgens haar is het een gebruikte auto en is de verschuldigde BPM € 15.067. De daadwerkelijke registratie in Nederland vindt plaats op 8 februari 2012 en het kenteken komt op naam te staan van X bv. De inspecteur stelt dat het een nieuwe auto is en heft € 9118 na. Volgens Hof 's-Hertogenbosch maakt de inspecteur het oogmerk van X bv tot belastingbesparing (U-bocht constructie) als doorslaggevende reden niet aannemelijk. X bv en de Staatssecretaris van Financiën gaan in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt onder verwijzing naar het arrest nr. 17/02947 dat het principale beroep van de Staatssecretaris ongegrond is (art. 81 lid 1 Wet RO). Uit dit arrest volgt dat met de auto op het tijdstip van registratie een zodanig aantal km's in Duitsland is gereden dat deze objectief niet meer als een nieuwe auto kan worden aangemerkt. Het principale beroep van X bv is niet-ontvankelijk, aangezien zij het griffierecht niet tijdig heeft betaald. Het incidentele beroep van X bv is ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad

Editie: 24 september

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

  779
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen