Oudedagsvoorzieningen voor werknemers en zelfstandigen worden niet in de vermogensstatistieken van het CBS opgenomen. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën in een Kamerbrief naar aanleiding van een motie van de Kamerleden Idsinga (VVD) en Stoffer (SGP).

De motie riep op om bij toekomstige periodieke rapportages over vermogensstatistieken en het daaruit voortvloeiende beleid niet langer een onderscheid te maken tussen de wijzen waarop oudedagsvoorzieningen worden opgebouwd. De overwegingen bij het indienen van de motie zagen erop de Nederlandse vermogens zo compleet en eenduidig mogelijk in kaart te brengen en een meer gelijke behandeling van de oudedagsvoorzieningen tot stand te brengen. Naar aanleiding van de motie is in kaart gebracht waar het pensioenvermogen van ondernemers zich bevindt in de vermogensstatistiek van het CBS. Op basis van deze analyse blijkt dat oudedagsvoorzieningen voor werknemers en zelfstandigen niet in de vermogensstatistieken van het CBS worden opgenomen.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 18

Wet inkomstenbelasting 2001 1.7

Wet inkomstenbelasting 2001 3.125

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

244

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen