Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen benadert ouders niet met betrekking tot de kindregeling als zij geen gezag hebben over hun kind. Dit blijkt uit een brief die Staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane aan de Kamer stuurt naar aanleiding van een toezegging aan het Kamerlid Omtzigt.

De kindregeling is bedoeld voor kinderen van ouders/verzorgers die zijn gedupeerd door het toeslagenschandaal. In totaal gaat het om ongeveer 90.000 kinderen in verschillende situaties en gezinssamenstellingen.

De Wet hersteloperatie toeslagen vereist dat wettelijke vertegenwoordigers samen met minderjarige kinderen worden aangeschreven. Afhankelijk van de leeftijd ontvangt het kind ook een eigen brief.

Wanneer sprake is van gezagsbeëindiging zoekt de Uitvoeringsorganisatie Toeslagen persoonlijk contact als dat mogelijk is. Gedupeerde ouders krijgen in zo'n geval geen bericht omdat zij niet bevoegd zijn om over het vermogen van het kind te beschikken.

De ouder of voogd die gezag heeft over een kind kan zelf bepalen of het ontvangen geld naar het kind gaat. Van ouders wordt verwacht hierbij in het belang van het minderjarige kind te handelen. Voor een voogd is dit een wettelijke opdracht.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

315

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen