De herziening van het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten en het Besluit Wfsv (V-N 2022/12.23.4) gaat niet door. De voorgenomen wijzigingen zijn zeer complex en de gevolgen voor burgers en bedrijven in verhouding tot de risico’s zijn niet proportioneel. Dat antwoordt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoord op Kamervragen.

De minister kiest daarom vooralsnog voor monitoring. Het niet doorvoeren van de genoemde wijzigingen zou geen toenemend risico op misbruik met zich meebrengen. Wel is er in sommige gevallen het risico dat werkgevers de lage WW-premie kunnen toepassen op arbeidsovereenkomsten die vanuit de geest van de regelgeving onder de hoge premie zouden moeten vallen, omdat er een grote mate van flexibiliteit in zit. Voor deze flexibiliteit in de arbeidsovereenkomst is echter wel altijd instemming van de werknemer nodig. Er zijn op dit moment geen signalen dat er op zo’n manier oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de regeling. Daarnaast merkt de minister op dat via het concept Wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers nadere regulering komt ten aanzien van de vastlegging van de arbeidsomvang.

Wetsartikelen:

Besluit Wfsv 2.4

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 30 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

228

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen