Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van een rechtsgeldige pensioenovereenkomst en dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. X bv en de andere betrokken partijen zijn namelijk gaan handelen op grond van die pensioenovereenkomst.

Dga Q houdt de aandelen in belanghebbende, X bv. Begin 2002 verleent X bv pensioenrechten aan haar dga. Later dat jaar overlijdt de dga en ontvangen de weduwe van de dga en hun kinderen (pensioen)uitkeringen van X bv. Na mei 2015 betaalt X bv geen pensioenuitkeringen meer aan de weduwe en komen X bv en de weduwe in 2017 overeen dat de weduwe geen aanspraak meer maakt op enige betaling door X bv. De inspecteur concludeert dat de pensioenrechten zijn vrijgevallen en legt een LH-naheffingsaanslag 2017 op aan X bv. X bv stelt dat geen rechtsgeldige pensioenovereenkomst tot stand is gekomen, omdat de notulen van haar algemene vergadering van aandeelhouders en de aanvullende arbeidsovereenkomst niet zijn ondertekend en omdat in de praktijk niet aan de voorwaarden in de aanvullende arbeidsovereenkomst is voldaan.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van een rechtsgeldige pensioenovereenkomst en dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. X bv en de andere betrokken partijen zijn namelijk gaan handelen op grond van die pensioenovereenkomst. Zo is een pensioenvoorziening op de balans opgenomen en zijn uitkeringen betaald en ontvangen. Daarnaast stroken de feitelijke handelingen van X bv ook met de inhoud van de pensioenovereenkomst of doen niet af aan de geldigheid daarvan. Ondanks het feit dat de dga – door zijn overlijden - zelf geen goedkeuring aan de jaarrekeningen vanaf 2001 heeft kunnen geven, is volgens de rechtbank sprake van een pensioenovereenkomst tussen X bv en de dga. De rechtbank stelt vervolgens ook vast dat de naheffingsaanslag tijdig, en niet te hoog, is opgelegd, en niet al over 2015 hoefde te worden opgelegd. De naheffingsaanslag blijft in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 19b

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 30 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

669

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen