Hof Den Haag oordeelt dat X bv en vergunninghouders geen gelijke gevallen zijn, gelet op de voorwaarden die aan de vergunning worden gesteld. Zij hoeven daarom niet gelijk te worden behandeld.

X bv doet BPM-aangiften voor een Mercedes GLE450, een BMW 4281 en een Ferrari 458. Volgens Rechtbank Den Haag kan voor de BMW en de Ferrari alsnog het voordeliger tarief van het voorgaande jaar worden toegepast, zodat teruggaven volgen van € 370 en € 717. In hoger beroep stelt X bv dat vergunninghouders de BPM later mogen betalen en dat zij spontaan extra leeftijdskortingen krijgen.

Hof Den Haag oordeelt dat X bv en vergunninghouders geen gelijke gevallen zijn, gelet op de voorwaarden die aan de vergunning worden gesteld. Zij hoeven daarom niet gelijk te worden behandeld. Met de enkele stelling dat recht bestaat op extra leeftijdskorting, maakt X bv dit niet aannemelijk. Het beroep van X bv is ook voor het overige ongegrond. X bv is vooraf in algemene zin gewaarschuwd dat toekomstige stukken met beledigende en/of grove taal niet meer worden gelezen en dat zij bij de beoordeling niet in de beschouwing worden betrokken. Dit kan betekenen dat haar hoger beroepen vanwege het ontbreken van een motivering niet-ontvankelijk zullen zijn.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 8:25

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 30 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

111

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen