Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de navorderingsaanslag terecht is opgelegd doordat de voorheffing ten onrechte is verrekend. Een nieuw feit is niet nodig. Omdat de conserverende aanslag een primitieve aanslag is, is een nieuw feit niet relevant.

Belanghebbende, X, emigreert in 2015 naar Oostenrijk. Na emigratiedatum koopt X een lijfrentepolis af en geniet hij Oostenrijks loon. De inspecteur legt een conserverende aanslag op ter zake van de lijfrenteaanspraak. Ook legt hij een navorderingsaanslag op omdat in de aangifte het Oostenrijkse loon in de verkeerde rubriek is aangegeven. In geschil is onder andere of beide aanslagen vernietigd moeten worden wegens een ambtelijk verzuim van de inspecteur.

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de conserverende aanslag een primitieve aanslag is en geen navorderingsaanslag. De vraag of er sprake is van een nieuw feit is daarom niet relevant. De navorderingsaanslag is opgelegd omdat de Oostenrijkse loonheffing ten onrechte als voorheffing is verrekend. Navordering zonder nieuw feit is mogelijk omdat er te weinig belasting is geheven doordat de voorheffing ten onrechte is verrekend. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Algemene wet bestuursrecht 8:38

Wet inkomstenbelasting 2001 3.136

Wet inkomstenbelasting 2001 9.2

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 30 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

291

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen