Advocaat-generaal Kokott concludeert dat Kroatië de KOR bij misbruik niet kan weigeren wanneer het niet mogelijk is om het Kroatische recht in overeenstemming met het EU-recht uit te leggen en de Kroatische wet geen rechtsgrondslag biedt om de vrijstelling te weigeren.

De Kroatische Belastingdienst stelt bij een onderzoek bij UP CAFFE d.o.o. vast dat UP de activiteiten heeft overgenomen van SS-UGO d.o.o., waarmee UP ook is verbonden. Naar aanleiding van dit onderzoek is de fiscus van mening dat UP de KOR in 2018 niet kan toepassen, omdat SS-UGO in 2017 gezien de gerealiseerde omzet niet meer aan de voorwaarden van de KOR voldoet. Volgens de fiscus is er sprake van misbruik. De Kroatische rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat Kroatië de KOR bij misbruik niet kan weigeren wanneer het niet mogelijk is om het Kroatische recht in overeenstemming met het EU-recht uit te leggen en de Kroatische wet geen rechtsgrondslag biedt om de vrijstelling te weigeren. De A-G merkt nog wel op dat de Belastingdienst een economische benadering kan toepassen: bij de vaststelling van de te belasten feiten kan de Belastingdienst zich dan baseren op de economisch beoogde situatie en een situatie die slechts op fictieve wijze tot stand is gekomen buiten beschouwing laten.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 20 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

113

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen