Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het ontwerpbesluit houdende een wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland (BRN) in verband met het aanstaande Eindejaarsbesluit 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het ontwerpbesluit is ook voorgelegd aan de Eerste Kamer. Met de voorlegging hebben beide Kamers de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit. Met het ontwerpbesluit wordt geen inhoudelijke wijziging beoogd. Wel worden foutieve verwijzingen naar de Wet VPB 1969 aangepast in art. 1.4 lid 2 sub c en dBRN. Het ontwerpbesluit heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 2

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen overzeese Rijksdelen, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 april

Informatiesoort: VN Vandaag

140

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen