Rechtbank Noord-Nederland verklaart de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 van Dantumadiel, evenals die van 2013, in zijn geheel onverbindend. De rechtbank merkt daarbij op dat de gemeente nauwelijks iets heeft aangevoerd ter onderbouwing van de doorberekening van de personeelskosten.

De gemeente Dantumadiel legt twee aanslagen begraafrechten op aan X. X is het hier niet mee eens, en vraagt de gemeente om informatie te verstrekken, opdat zij kan controleren of de gemeente niet meer dan kostendekkend werkt. De gemeente verklaart de bezwaren van X ongegrond. In de uitspraak op bezwaar concludeert de gemeente, aan de hand van een tabel, dat de geraamde baten de geraamde kosten niet overschrijden. X gaat in beroep.

Rechtbank Noord-Nederland verklaart de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 van de gemeente Dantumadiel in zijn geheel onverbindend, wegens schending van de opbrengstnorm. De rechtbank verwijst daarbij naar de procedure over de Verordening voor het jaar 2013. In deze procedure, die eindigde met het arrest van de Hoge Raad van 18 november 2016, nr. 16/01853 (V-N Vandaag 2016/2607), werd de Verordening voor het jaar 2013 geheel onverbindend verklaard. De rechtbank merkt verder nog op dat de gemeente, net als in de procedure over 2013, niets meer dan een grootboekspecificatie heeft overgelegd, en nauwelijks iets heeft aangevoerd ter onderbouwing van de doorberekening van de personeelskosten. Volgens de rechtbank kan dan niet worden vastgesteld in welke mate de opbrengstlimiet mogelijkerwijs is overschreden. Gelet hierop kan niet worden volstaan met een vermindering van de aanslag wegens partiële onverbindendheid van de verordening.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 229b

Gemeentewet 229

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 30 april

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen