Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de uiterste datum voor indiening van gegevens in verband met toepassing van de overgangsregeling LKV niet onredelijk of discriminerend is en alleen in bijzondere gevallen opzij kan worden gezet. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X heeft eind 2017 een werknemer met een arbeidsbeperking aangenomen via het UWV. Volgens X hebben het UWV en de Belastingdienst geen informatie verstrekt over de voorwaarden voor de toepassing van het loonkostenvoordeel (LKV). Er is geen doelgroepverklaring afgegeven voor X' werknemer. Aanvankelijk vraagt X geen premiekorting aan over december 2017. Dit gebeurt pas bij een correctie in augustus 2018.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2023/16.1.2) oordeelt dat het LKV niet van toepassing is, omdat de vereiste doelgroepverklaring ontbreekt. Het overgangsrecht is ook niet van toepassing, omdat X pas na de uiterste datum van 1 mei 2018 heeft aangegeven dat premiekorting moet worden toegepast. De uiterste datum uit het overgangsrecht van uiterlijk 1 mei 2018 is niet onredelijk of discriminerend en kan alleen in bijzondere gevallen opzij worden gezet. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet tegemoetkomingen loondomein 6.2

Wet tegemoetkomingen loondomein 4.1

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.8

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.7

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.6

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.1

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing

Editie: 6 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

123

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen