De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op Prinsjesdag het wetsvoorstel Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.

De Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag houdt een verlaging van de eigen bijdrage van de huurtoeslag in. Met ingang van 1 januari 2024 wordt de huurtoeslag per maand € 34,67 (€ 416,04 per jaar) hoger. Op structurele basis valt de verhoging van de huurtoeslag lager uit. De wetsvoorstellen versterking regie volkshuisvesting en betaalbare huur worden namelijk gedekt vanuit de huurtoeslag. De maatregel leidt daarmee tot een structurele verlaging van de eigen bijdrage van € 31,79 per maand (€381,48 per jaar) vanaf 2029 ten opzichte van 2023.

De verruiming wordt vormgegeven via een verlaging van de basishuur. De basishuur bestaat uit de normhuur en de opslag. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de normhuur wordt verlaagd. Daarnaast wordt op wetsniveau geregeld dat de opslag bij algemene maatregel van bestuur verlaagd kan worden.

[Nieuwsbron]

-----------------------------

Het belastingpakket 2024 bestaat naast dit wetsvoorstel uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024
 2. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 4. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 5. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 6. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 7. Prinsjesdag 2023: Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 8. Prinsjesdag 2023: Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 9. Prinsjesdag 2023: Wet compensatie wegens selectie aan de poort
 10. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2024
 11. Prinsjesdag 2023: Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit
 12. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelen glastuinbouw
 13. Prinsjesdag 2023: wijziging Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning
 14. Prinsjesdag 2023: wijziging van de Anw en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 september

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

338

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen