De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (36432) bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.

Het kabinet stelt aanvullend beleid voor om de emissiereductiedoelstelling van 2030 te halen. Het wetsvoorstel bevat 3 maatregelen:

 1. Afschaffen vrijstellingen energiebelasting voor metallurgische en mineralogische procedés per 1 januari 2025. De bijbehorende teruggaafregelingen worden ook afgeschaft. Voorgesteld wordt om een vrijstelling in de energiebelasting te introduceren specifiek gericht op de productie van waterstof door middel van elektrolyse;
 2. Afschaffen vrijstellingen kolenbelasting voor duaal en non-energetisch gebruik van kolen per 1 januari 2028. De bijbehorende teruggaafregelingen worden ook afgeschaft;
 3. Verhogen tarieven minimum CO2-prijs elektriciteitssector en de industrie per 1 januari 2024.

[Nieuwsbron]

-----------------------------

Het belastingpakket 2024 bestaat naast dit wetsvoorstel uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024
 2. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 4. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 5. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 6. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 7. Prinsjesdag 2023: Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 8. Prinsjesdag 2023: Wet compensatie wegens selectie aan de poort
 9. Prinsjesdag 2023: Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 10. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2024
 11. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelen glastuinbouw
 12. Prinsjesdag 2023: wijziging Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning
 13. Prinsjesdag 2023: wijziging van de Anw en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon
 14. Prinsjesdag 2023: Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 september

Rubriek: Milieuheffingen

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

160

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen