De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Prinsjesdag het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (36 431) bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.

Om te voorkomen dat de armoede toeneemt, stelt het kabinet de volgende aanpassingen van het kindgebonden budget voor:

 • verhogen van het maximumbedrag van het eerste kind met € 750,- per jaar;
 • verhogen van het maximumbedrag voor het tweede en volgende kind met € 883,- per jaar;
 • verhogen van het extra kindgebonden budget voor kinderen van 12 jaar tot 16 jaar met € 400,- per jaar;
 • verhogen van het extra kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar met € 400,- per jaar;
 • verlagen van het extra kindgebonden budget voor alleenstaande ouders (alleenstaande-ouderkop) met € 619,- per jaar;
 • verlagen van de inkomensdrempel voor de berekening van een korting op het kindgebonden budget voor ouderparen (de inkomensafbouwgrens) met € 11.111,- per jaar.

Deze aanpassingen komen bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie en worden toegepast na doorvoering van de geleidelijke afbouw die volgt uit het Belastingplan 2023 en de reguliere indexering.

[Nieuwsbron]

-----------------------------

Het belastingpakket 2024 bestaat naast dit wetsvoorstel uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024
 2. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 4. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 5. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 6. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 7. Prinsjesdag 2023: Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 8. Prinsjesdag 2023: Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 9. Prinsjesdag 2023: Wet compensatie wegens selectie aan de poort
 10. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2024
 11. Prinsjesdag 2023: Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit
 12. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelen glastuinbouw
 13. Prinsjesdag 2023: wijziging van de Anw en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon
 14. Prinsjesdag 2023: Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 september

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

240

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen