De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Anw en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon (36 430) bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.

Voorgesteld wordt om de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting (AHK) in het referentieminimumloon in 2024 te bevriezen op het niveau dat geldt per 1 juli 2023. De bevriezing heeft als doel een evenwichtige koopkrachtontwikkeling voor verschillende groepen Nederlandse huishoudens, met name uitkeringsgerechtigden, te waarborgen. Bovendien helpt het om een stijging van het aantal personen en kinderen in armoede in 2024 ten opzichte van 2023 te voorkomen.

In lijn met de stand van de afbouw sinds 2023, wordt bij de berekening van het referentieminimumloon per 1 januari 2024 en 1 juli 2024 rekening gehouden met 1,575 maal de AHK. Vanaf 1 januari 2025 wordt de AHK per halfjaar met 2,5 procentpunt verlaagd totdat deze 1 maal het AHK, ofwel 100% van de AHK, bedraagt. Daarmee is de volledige afbouw naar 100% voorzien per 1 januari 2036.

[Nieuwsbron]

-----------------------------

Het belastingpakket 2024 bestaat naast dit wetsvoorstel uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024
 2. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 4. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 5. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 6. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 7. Prinsjesdag 2023: Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 8. Prinsjesdag 2023: Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 9. Prinsjesdag 2023: Wet compensatie wegens selectie aan de poort
 10. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2024
 11. Prinsjesdag 2023: Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit
 12. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelen glastuinbouw
 13. Prinsjesdag 2023: wijziging Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning
 14. Prinsjesdag 2023: Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 september

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

594

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen