De Hoge Raad oordeelt dat wraking ook mogelijk is ten aanzien van een lid van de Hoge Raad dat niet direct belast is met de behandeling en beslissing van de zaak, maar wel als reservist deel kan nemen aan de beraadslaging over zaken in raadkamer.

X stelt cassatieberoep in bij de Hoge Raad. Dit cassatieberoep krijgt nummer 23/01826. X wraakt de leden van de Hoge Raad die arrest zullen wijzen in deze cassatieprocedure. Dit wrakingsverzoek krijgt nummer 23/04771. Het wrakingsverzoek 23/04471 wordt behandeld door V. van den Brink, T.H. Tanja-van den Broek en F.J.P. Lock. Aan het einde van de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek besluit X de leden van de wrakingskamer te wraken, evenals de president van de Hoge Raad G. de Groot. Dit wrakingsverzoek is bij de Hoge Raad ingeschreven onder nummer 23/04839. Het onderhavige arrest betreft laatstgenoemd wrakingsverzoek.

De Hoge Raad oordeelt dat wraking ook mogelijk is ten aanzien van een lid van de Hoge Raad dat niet direct belast is met de behandeling en beslissing van de zaak, maar wel als reservist deel kan nemen aan de beraadslaging over zaken in raadkamer (vgl HR 21 december 2018, 18/03936, V-N 2019/3.22). In dit geval heeft X een wrakingsverzoek ingediend tegen G. de Groot, die als voorzitter van de Hoge Raad lid is van de vierde kamer die belast is met de behandeling van wrakingsverzoeken. De Hoge Raad acht wraking van De Groot als reservist mogelijk omdat ‘het behandelen van de zaak’ in de zin van art. 8:15 Awb ruimer is dan het begrip ‘een zaak behandelen en beslissen’ in art. 75 lid 2 en 3 RO. Het wrakingsverzoek ten aanzien van De Groot is ontvankelijk. Het verzoek ten aanzien van De Groot wordt echter buiten behandeling gesteld wegens misbruik van wraking. Het verzoek ten aanzien van de leden van de wrakingskamer die wel direct betrokken zijn bij de zaak wordt ook buiten behandeling gesteld, omdat het niet gemotiveerd is. Een volgend verzoek om wraking in de zaken 23/01826 of 23/04771 neemt de Hoge Raad niet in behandeling.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:18

Algemene wet bestuursrecht 8:16

Algemene wet bestuursrecht 8:15

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 12 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

246

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen