Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de werkzaamheden die X bv zelf verricht geen betrekking meer hebben het het ontwikkelen van software als zodanig. Alle werkzaamheden die X bv als werkgever doet verrichten zijn – al dan niet via assimilatie – te rangschikken onder sector 45 (zakelijke dienstverlening III).

X bv houdt zich bezig met het ontwikkelen en exploiteren van software voor de bouwsector. Vanaf 2006 was zij aangesloten bij sector 44 (zakelijke dienstverlening II). In 2012 vindt een reorganisatie plaats, waarbij haar bedrijfsactiviteiten zijn overgegaan op drie andere bv's. Volgens de inspecteur is X bv hierdoor een holding geworden, die krachtens de herzieningsbeschikking met terugwerkende kracht tot 27 januari 2015 wordt ingedeeld in sector 45 (zakelijke dienstverlening III).

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de werkzaamheden die X bv zelf verricht geen betrekking meer hebben op het ontwikkelen van software als zodanig. X bv is ook geen “oneigenlijke beheermaatschappij”. Alle werkzaamheden die X bv als werkgever doet verrichten, zijn – al dan niet via assimilatie – te rangschikken onder sector 45 (zakelijke dienstverlening III). Zo zijn de werkzaamheden op het gebied van learning & development, personeelswerving, re-integratie en welzijn, alsmede het sturen van de marketing normaal voor een beheermaatschappij. X bv doet ook vergeefs een beroep op de concernregeling. Hiervoor dient namelijk een aparte bezwaar- en beroepsprocedure gevolgd te worden. De naheffingsaanslag die het gevolg is van de herzieningsbeschikking staat ook buiten de onderhavige procedure. Het beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet financiering sociale verzekeringen 97

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Premieheffing

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 31 juli

66

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen