De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl beantwoordt de vraag op welke wijze de heffing van de Zorgverzekeringswet (Zvw) plaatsvindt bij het uitkeren van een stamrechtaanspraak als bedrag ineens.

Volgens de kennisgroep is de verzekeringsplichtige de bijdrage Zvw verschuldigd over een stamrechtuitkering ineens. De inhoudingsplichtige moet deze bijdrage Zvw inhouden.

Het betreft de waarde van een stamrechtaanspraak die als een bedrag ineens wordt uitgekeerd. Tot 1 januari 2014 gold de stamrechtvrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel g Wet LB 1964. In art. 39f Wet LB 1964 is overgangsrecht opgenomen voor stamrechtaanspraken die op 31 december 2013 bestonden. De waarde van een stamrechtaanspraak mag als een bedrag ineens worden uitgekeerd.

Wetsartikelen:

Zorgverzekeringswet 49

Zorgverzekeringswet 43

Wet op de loonbelasting 1964 39f

Wet op de loonbelasting 1964 11

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 31 juli

129

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen