Naar aanleiding van meerdere Woo-verzoeken inzake kennisgroepstandpunten van de Belastingdienst is een vierde deelbesluit genomen. In dit deelbesluit wordt, mede naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 16 maart 2023 naar aanleiding van het beroep niet tijdig beslissen, een beslissing genomen op de eerste zes Woo-verzoeken. De verzoeken zien op kennisgroepstandpunten vanaf 1 januari 2015.

Van de volgende kennisgroepen is in dit deelbesluit het volgende aantal standpunten verstrekt: Kennisgroep successiewet (116), Kennisgroep omzetbelasting algemeen (118), Kennisgroep loonheffingen algemeen (3), Kennisgroep overdrachtsbelasting (103), Kennisgroep omzetbelasting overheid, vrijstellingen en internationaal (87), en Kennisgroep premieheffing en Wet tegemoetkomingen loondomein (114). Op de lijst met verstrekte documenten staan in een aantal gevallen de onderwerpen van de standpunten vermeld.

In de begeleidende brief wordt gewezen op het feit dat de standpunten zijn opgesteld op een bepaalde datum en weergeven hoe op dat moment over bepaalde onderwerpen werd gedacht. De standpunten kunnen inmiddels achterhaald zijn door gewijzigde wet- of regelgeving en jurisprudentie, zijn gewijzigd of ingetrokken.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 31 juli

154

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen