Hof Amsterdam oordeelt dat op X als inwoner van Nederland de wetgeving van toepassing zoals deze in Nederland van kracht is. Tot deze wetgeving behoort de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.

X is houder van een motorrijtuig met geschorst kenteken. In geschil is de MRB-naheffingsaanslag, alsmede de 100% verzuimboete van € 73, nadat toch gebruik van de weg is geconstateerd. Volgens X is hij een autonoom en soeverein persoon, die zelf kan bepalen of hij belasting wil betalen. Rechtbank Noord-Holland stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep. Volgens de inspecteur moet de boete worden verlaagd tot het minimum van € 50, conform par. 34 BBBB 1998 (tekst vanaf 1 juli 2023).

Hof Amsterdam oordeelt dat op X als inwoner van Nederland de wetgeving van toepassing zoals deze in Nederland van kracht is. Tot deze wetgeving behoort de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. Deze wet in formele zin is in overeenstemming met internationale verdragen waaraan Nederland is gebonden. X kan zich niet zelf aan de belastingplicht onttrekken. De door X gestelde ondertekening in het Zwitserse Bern door Donald J. Trump van de ‘Gesara/Nesara’-wetgeving heeft in Nederland geen enkel rechtsgevolg. Het beroep is enkel gegrond, omdat de boete conform het standpunt van de inspecteur wordt verlaagd tot € 50. X krijgt daarom ook een reiskostenvergoeding van € 30 en een vergoeding voor de griffierechten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 34

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 37

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 35

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

253

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen