Staatssecretaris van Financiën Snel heeft, mede naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid Omtzigt (CDA), de Belastingdienst contact op laten nemen met de Duitse autoriteiten over de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling over Duitse periodieke uitkeringen vanwege oorlogsverwondingen.

Een grote groep personen in Nederland ontvangt een Duits pensioen, omdat zij in de Tweede Wereldoorlog in Duitse eenheden hebben gediend. Het heffingsrecht van dit Duitse pensioen is afhankelijk van de hoogte toegewezen aan Nederland of aan Duitsland. De pensioenen dienen altijd te worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting, ook als het heffingsrecht niet aan Nederland is toegewezen. De pensioenen verhogen op die manier de verschuldigde belasting over het overige Nederlandse inkomen door het progressievoorbehoud. Voor deze pensioenen geldt een automatische gegevensuitwisseling met de Duitse autoriteiten.

Naast de personen die een Duits pensioen ontvangen, zijn er ook personen die een Duitse invaliditeitsuitkering ontvangen vanwege oorlogsverwondingen. In Nederland gaat het op dit moment om 27 ontvangers. Het heffingsrecht over deze periodieke uitkeringen is voorbehouden aan Duitsland, maar aldaar vrijgesteld van heffing. De uitkeringen dienen in Nederland wel aangegeven te worden. Er geldt echter geen automatische gegevensuitwisseling voor deze uitkeringen. Om de Belastingdienst mogelijkheden te geven om de opname van de uitkeringen in de aangifte inkomstenbelasting te kunnen controleren, is alsnog een informatieverzoek aan de Duitse autoriteiten verzonden.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 17 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  224
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen