Zwartsparen met een bv wordt aangepakt doordat de uitsluiting van de inkeerregeling wordt uitgebreid met inkomen uit aanmerkelijk belang uit het buitenland. Momenteel geldt deze alleen voor inkomen uit sparen en beleggen. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer in de moties en toezeggingenbrief.

In de brief merkt de staatssecretaris verder op dat er geen voornemens zijn de reikwijdte van de liquidatieverliesregeling te beperken. De brief gaat verder in op onder andere IFRS 16, fiscale winstbepaling, goed koopmansgebruik en de earningsstrippingsmaatregel. Verder ontlenen wij aan de brief onder andere:

  • Dat bij de jaarlijkse vaststelling van de alimentatienormen rekening wordt gehouden met de tariefmaatregel voor partneralimentatie;

  • In het jaarverslag over de rulingpraktijk wordt ook aandacht besteed aan casussen waarbij geen ruling is gegeven;

  • De jaaraangifte omzetbelasting blijft gehandhaafd;

  • Momenteel wordt onderzocht of letselschadevergoedingen uit box 3 gehaald kunnen worden;

  • De praktische toepassing van de massaal bezwaarregeling behoeft verbetering en wordt zoveel mogelijk beperkt tot één rechtsvraag.

Tot slot geeft de staatssecretaris een overzicht van de planning van fiscale wetsvoorstellen die in 2019 worden ingediend. In het pakket Belastingplan 2020 zit bijvoorbeeld het wetsvoorstel bronbelasting op rente en royalty’s naar laagbelastende jurisdicties en het implementatiewetsvoorstel btw-richtlijn quick fixes.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 8 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

  1175
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen