De uitspraak van de Hoge Raad van 24 mei 2024, ECLI:NL:HR:2024:745, V-N 2024/26.7, waarin is geoordeeld dat de gratis gezonde lunch een vrijgestelde arbovoorziening is, ziet op de situatie van vóór 2022. Vanaf 2022 zijn de regels verduidelijkt en geldt de vrijstelling alleen bij verplichte arbeidsvoorzieningen, zoals een ergonomische stoel of een veiligheidshelm.

Een gezonde lunchmaaltijd kwalificeert in de huidige situatie niet als een loonbestanddeel dat gericht is vrijgesteld. Het huidige kabinet is niet voornemens stappen te zetten om dit aan te passen. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen van de leden Van Eijk en Aartsen (beiden VVD).

Een werkgever kan de gerichte vrijstelling ook niet met terugwerkende kracht toepassen op gezonde lunchmaaltijden die hij voor 2022 heeft vergoed of verstrekt als de afdracht van loonheffingen ten aanzien van die maaltijden op 24 mei 2024 onherroepelijk vaststond. Aangezien het nieuwe jurisprudentie betreft, wordt ook geen ambtshalve vermindering verleend.

Elke werkgever kan naar eigen inzicht de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) inzetten voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Als de vrije ruimte reeds is gebruikt, kunnen werkgevers er nog steeds voor kiezen om vergoedingen of verstrekkingen zoals een gezonde lunch zonder inhouding van loonheffing te verstrekken. De werkgever is dan wel eindheffing verschuldigd.

Lees ook de thema's De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen en Eindheffingen: Loonbelasting heffen van de werkgever.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 8.4a

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 3.8

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Wet op de loonbelasting 1964 13

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

125

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen