Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Tweede Kamer over de voorbereidingen die de Belastingdienst treft op het arrest van de Hoge Raad naar aanleiding van de lopende cassatieprocedures over de vraag of de forfaitaire spaarvariant voldoende in lijn is met het Kerstarrest box 3. Voor het geval de staatssecretaris in het ongelijk wordt gesteld, is een digitaal formulier in voorbereiding, waarmee belastingplichtigen hun werkelijke rendement kunnen opgeven.

In afwachting van de uitkomst van de procedures houdt de Belastingdienst het opleggen van definitieve aanslagen 2021 en 2022 en het afhandelen van bezwaarschriften vanaf 2017 inzake box 3 aan. Indien de Hoge Raad in het voordeel van belastingplichtigen beslist, kan met het formulier het werkelijk rendement in box 3 worden doorgegeven. Het formulier bevat geen vooringevulde informatie. De staatssecretaris gaat in overleg met fiscaal dienstverleners om te kijken of het formulier ook gebruikt kan worden als aangifte wordt gedaan met commerciële aangiftesoftware.

Tevens informeert Van Rij de Kamer over de nog te introduceren vorm van tegenbewijs in de overbruggingsperiode box 3 vanaf 2023. Gedacht wordt aan een meerjarige tegenbewijsregeling in plaats van een tegenbewijsregeling per jaar. Dit betreft een grote structuurwijziging, die niet aansluit bij de jaarsystematiek van de inkomensheffing. Dit vereist daardoor een fundamenteel andere vormgeving van de IV-systemen van de Belastingdienst, die niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Het kabinet neemt hier nu geen besluit over.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Dossiers: Box 3

3436

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen