Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat van gebruik van de valse factuur geen sprake is als het enkele doel daarvan zou zijn geweest om eventuele controlerende ambtenaren en eventueel later de curator te misleiden. Bovendien vallen valse stukken ook onder de fiscale bewaarplicht.

X is vanaf 2016 als accountant in dienst van een bv, die actief is in de weg- en waterbouwsector. Het doel van X is om de administratie op orde te krijgen. In maart 2018 gaat de bv echter failliet en vertrekt X. Kort daarna wordt de administratie ter beschikking gesteld aan de curator. In april 2018 constateert de Belastingdienst dat één creditfactuur uit 2015 vermoedelijk vals is en dat er aansluitverschillen zijn, waarna een strafrechtelijk onderzoek volgt. Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt X tot een taakstraf van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat van het opzettelijk gebruik maken van een valse factuur geen sprake is als het enkele doel van een valse factuur in de administratie zou zijn geweest om eventuele controlerende ambtenaren en eventueel later de curator te misleiden (zie HR 15 oktober 1985, 78.559, NJ 1986, 295). Bovendien vallen valse stukken ook onder de fiscale bewaarplicht (zie HR 6 oktober 2015, 13/04771, RvdW 2015/1108). Van gebruik kan alleen worden gesproken als de factuur als middel tot misleiding tegenover derden is gebruikt. Daarvan was weliswaar sprake toen de administratie ter beschikking werd gesteld aan de curator, maar X was op dat moment niet meer in dienst van de bv. Bovendien spande X zich er juist voor in om de administratie op orde te krijgen. Daarnaast was niet hijzelf, maar de bv de administratieplichtige. Volgt integrale vrijspraak.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 69

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Wetboek van Strafrecht 225

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Strafrecht

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

684

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen