Het kan lonen om te wachten met het uitoefenen van een aandelenoptierecht door werknemers. De staatssecretaris kijkt namelijk of vanaf 2021 de belastingheffing op aandelenopties verschoven kan worden naar een later moment.

Krijgt een werknemer aandelenopties, dan vormt dit loon. De belastingheffing vindt plaats op het moment dat de werknemer gebruik maakt van zijn optierecht of het optierecht verkoopt. Met name werknemers van startups zullen bij uitoefening van het optierecht misschien niet over de liquide middelen beschikken om de belastingheffing te voldoen. Startups geven namelijk juist aandelenopties in plaats van salaris omdat er weinig geld is voor salarissen.

De staatssecretaris gaat daarom kijken of vanaf 2021 het heffingsmoment kan plaatsvinden op het moment dat de werknemer de met de optie verkregen aandelen verkoopt. Beoordeel met hulp van Avanzer Advies of het ook voor werknemers kan lonen om te wachten met het uitoefenen van aandelenopties.

Bron: Avanzer Advies

Rubriek: Loonbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  388
Gerelateerde artikelen