Hof ‘s-Hertogenbosch beslist dat de inspecteur terecht, in het kader van het Rekeningenproject, een informatiebeschikking heeft afgegeven aan de erven van een vermeende zwartspaarder.

In het kader van het Rekeningenproject verzoekt de inspecteur belanghebbenden, de erven X, om informatie te verstrekken betreffende de door erflater en zijn echtgenote aangehouden bankrekening bij de KBL. De erven X ontkennen dat erflater rekeninghouder is geweest van deze rekening. De inspecteur geeft vervolgens in oktober 2013 de in geschil zijnde informatiebeschikking af waarin is vastgesteld dat de erven X ten behoeve van de belastingheffing voor het jaar 2008 van erflater niet aan hun informatieverplichting hebben voldaan. Het beroep wordt ongegrond verklaard. De erven X komen in hoger beroep.

Volgens Hof 's-Hertogenbosch kunnen de door de inspecteur gevraagde gegevens en inlichtingen van belang zijn voor de bepaling van de over 2008 op te leggen aanslag ib/pvv. Dit gelet op het sluitingsbericht van de KBL waaruit blijkt dat de bankrekening op 18 maart 2002 is opgeheven en het feit dat geen gegevens zijn verstrekt over de hoogte van het op die datum aanwezige saldo en de aanwending daarvan na opheffing. De informatiebeschikking is terecht afgegeven maar wordt vernietigd voor zover daarin wordt verzocht de vragen 1 en 2 te beantwoorden. Dit omdat de erven X in middels hebben bekend dat erflater en de echtgenote houder zijn geweest van de KBL-rekening. Het hoger beroep is in die zin gegrond.

Lees ook het thema Informatieverplichting

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 49

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Editie: 14 maart

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  28
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen