De Staatssecretaris van Financiën heeft de 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. Het thema van deze halfjaarsrapportage is de veranderopgave waar de Belastingdienst de komende jaren voor staat.

De Staatssecretaris van Financiën heeft de 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. Het thema van deze halfjaarsrapportage is de veranderopgave waar de Belastingdienst de komende jaren voor staat. Het gaat hierbij om de maatregelen uit het Regeerakkoord, de implementatie van de Investeringsagenda en ook bijvoorbeeld om de Brexit en het voldoen aan de Algemene verordening gegevensverstrekking (AVG).

De staatssecretaris stelt dat over het algemeen het reguliere werk van de Belastingdienst goed gaat maar signaleert ook dat er zaken zijn die aandacht behoeven. Hij doelt dan met name op zaken die grotendeels uit veranderingen voortkomen, zoals de implementatie van de AVG, de oplevering van het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- erfbelasting en de werving van medewerkers.

Hij zegt toe dat er geen belastingrente in rekening wordt gebracht, die het gevolg is van vertraging bij het automatiseringssysteem van de erfbelasting.

De staatssecretaris merkt op dat de komende jaren de vernieuwing van de Belastingdienst misschien wel zijn belangrijkste doel als staatssecretaris is.

[Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Editie: 1 december

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  96
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen