Bij de stemmingen over het Belastingplan 2017 op 17 november 2016 nam de Tweede Kamer de volgende moties aan.

Hierin wordt de regering verzocht:

  • de evaluatie van de werkkostenregeling een jaar te vervroegen en in 2017 uit te voeren in plaats van in 2018.

  • kapitaalvlucht naar box-2 intensief te monitoren en zo nodig snel met maatregelen te komen om kapitaalvlucht te stoppen.

  • bij de implementatie van de cfc-regels een variant van model Nederlandse wetgeving op te nemen.

  • voor de groep mensen wiens leenbijstand voor 1 januari 2017 is omgezet in een gift, en door het terugbetalen van toeslagen buiten hun schuld in de schuldsanering terecht gekomen is, een maatwerk oplossing te vinden waarbij schulden, die hen niet aan te rekenen zijn, worden kwijtgescholden, op verzoek van betrokkenen.

  • aan de Europese Commissie voor te leggen of natuurlijke vormen van innovatie, zoals innovatie op basis van micro-organismen, toegang kunnen krijgen tot de innovatiebox conform actiepunt 5 van het BEPS-project.

  • in kaart te brengen voor welke groepen de marginale druk als gevolg van inkomstenbelasting en toeslagen meer dan 56% bedraagt en aan te geven op welke wijze de marginale druk omlaag gebracht kan worden tot maximaal 56%.

  • maatregelen te nemen zodat stadsverwarmingen bij omschakeling van gasgestookte ketels naar het gebruik van hernieuwbare bronnen niet geconfronteerd worden met een verhoging van energiebelasting.

De staatssecretaris nam een motie over. Hierin wordt de regering verzocht om uiterlijk maart 2017 opties uit te werken om woningcorporaties vrij te stellen van overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting voor hun diensten van algemeen economisch belang (Daeb-activiteiten) en daarover aan de Kamer te rapporteren.

[Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Editie: 18 november

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2016

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  23
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen