De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer ingelicht over de aangiftecampagne 2012 particulieren. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan het thema Echtscheiding en fiscus.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 11 maart 2013, nr. DGB/2013/1024  

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer ingelicht over de aangiftecampagne 2012 particulieren. Hij deelt de Kamer mee dat de aanpak van de aangiftecampagne over het belastingjaar 2012 een breder karakter heeft gekregen, nl. niet alleen controleren maar ook voorlichten. Er is gekozen voor een meerjarige aanpak, waarbij in het eerste jaar vooral de nadruk ligt op voorlichting en dienstverlening. Later zal de aandacht verlegd worden naar de controlekant. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan het thema Echtscheiding en fiscus. Een gemiddelde belastingplichtige ervaart de fiscale gevolgen van een echtscheiding als ingewikkeld. In zo'n situatie kunnen belastingplichtigen onder meer te maken krijgen met : - Het bepalen van het fiscaal partnerschap; - Betaalde en ontvangen partneralimentatie; - Aftrek levensonderhoud kinderen voor kinderen onder de 21 jaar bij de ouder die geen recht op kinderbijslag heeft; - De eigenwoningregeling. Bij de aangiftebehandeling IB 2012 zal de Belastingdienst verder extra aandacht besteden aan enkele specifieke onderwerpen zoals de eigen woning, premies lijfrenten, specifieke zorgkosten en Duitse rente.  

[Nieuwsbron]

Editie: 13 maart

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  34
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen