De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven die gaat over de aanpak van het nalevingstekort en van de tax gap. De brief heeft te maken met de uitvoering van de motie over de halvering van het handhavings- en invorderingstekort.

Brief Staatsecretaris van Financiën, 17 december 2012, nr. DGB/2012/7713  

 

 

 

De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven die gaat over de aanpak van het nalevingstekort en van de tax gap. De brief heeft te maken met de uitvoering van de motie over de halvering van het handhavings- en invorderingstekort. Hij zegt dat de gemiste opbrengst ten gevolge van onbekende belastingplicht en fraude (tax gap) zich per definitie aan het zicht onttrekt en derhalve niet eenduidig kan worden vastgesteld. De aanpak van tax gap ligt dan ook niet in meer verticaal toezicht maar in eenvoudige wetgeving, een robuuste heffingsgrondslag en de mate waarin vooraf gegevens kunnen worden ingevuld in de aangifte. De staatssecretaris is van plan de mogelijkheid te onderzoeken om op zinvolle en methodisch verantwoorde wijze inzicht te verkrijgen in de gemiste inkomsten die met de tax gap verband houden. In 2013 zal hij de Kamer hierover nader berichten.

 

 

[Nieuwsbron]

Editie: 21 december

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  31
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen