De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt bekend dat de fraudebestrijdingswetgeving in de sociale zekerheid zal worden aangepast als gevolg van de uitspraak van de CRvB van 24 november 2014.

Brief Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 16 december 2014, nr. 2014-0000185932  

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in een brief aan de Tweede Kamer die gaat over fraude en misbruik van sociale regelingen dat met de Fraudewet niet is beoogd mensen te straffen die kleine fouten maken of zich vergissen. Toch worden er in de uitvoeringspraktijk knelpunten ervaren bij het uitvoeren van die wet.

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep voor het eerst beslist over de Fraudewet in de sociale zekerheid en het hierop gebaseerde boetebesluit (zie V-N 2014/65.6). Deze uitspraak heeft vergaande gevolgen voor de wet en de uitvoeringspraktijk. Aanpassing van de wet- en regelgeving is als gevolg van de uitspraak van de CRvB noodzakelijk.

De minister zegt toe dat hij medio 2015 zal komen met concrete voorstellen voor aanpassing van wet- en regelgeving. Hij streeft ernaar de aangepaste wet- en regelgeving medio 2016 of zoveel eerder als mogelijk, in werking te laten treden. Vanaf 24 november 2014 tot het moment van ingaan van de nieuwe wet- en regelgeving zal de uitspraak van de CRvB gelden.  

[Nieuwsbron]

Editie: 29 december

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: VN Vandaag

  29
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen