Het aanpassingsrijksbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

Dit besluit wijzigt het Besluit termijnen Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aanleiding zijn de wijzigingen in de Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze rijkswet is in de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (Stb. 2016, 291) aangepast aan de wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in verband met de vereenvoudiging en digitalisering van civielrechtelijke procedures.

[Nieuwsbron]

Editie: 25 juli

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Informatiesoort: VN Vandaag

  22
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen