Het aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

Dit besluit ziet op de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de nieuwe terminologie van de wetten vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. Het besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter wordt ingetrokken.

[Nieuwsbron]

Editie: 25 juli

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Informatiesoort: VN Vandaag

  22
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen