Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de ANBI-status van X terecht heeft ingetrokken. Uit de door X overgelegde stukken kan niet worden opgemaakt dat de werkzaamheden van X voor ten minste 90% het algemeen nut dienden.

X is sinds haar oprichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI). Het doel van X is het stimuleren van de lokale politiek. Nadat X zelf actief heeft meegedaan aan de verkiezingen, steunt zij mensen die graag een verandering willen brengen in hun leefomgeving. De inspecteur trekt in 2022 met terugwerkende kracht tot 2018 de ANBI-status van X in. In geschil of de intrekkingsbeschikking terecht is.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de ANBI-status van X terecht intrekt. X voldoet niet aan de op haar rustende bewijslast met betrekking tot de kwalificatie als ANBI. Uit de overgelegde stukken kan niet worden opgemaakt dat de werkzaamheden van X voor ten minste 90% het algemeen nut dienen. De enkele stellingen dat dit zo is, zijn niet afdoende. De door X overgelegde administratie geeft onvoldoende inzicht in de aard en omvang van de gedane bestedingen. Het is daarom niet aannemelijk dat is voldaan aan de eis dat ten minste 90% van de uitgaven aan algemeen nut zijn besteed. De inspecteur heeft zijn besluit om de ANBI-status in te trekken voldoende gemotiveerd. Van schending van het motiveringsbeginsel is geen sprake. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5b

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 4 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

352

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen