De Kennisgroep Onroerende zaken vindt dat de zesmaandsgoedkeuring alleen geldt bij verbouwingen van bestaande woningen en niet bij nieuwbouw.

Aanleiding voor dit standpunt is de situatie waarbij X een koop/aanneemovereenkomst sluit voor de bouw van een nieuwbouwwoning. De schuld die hij aangaat bij de bank kwalificeert als eigenwoningschuld. Het geleende bedrag wordt volledig op een nieuwbouwdepot gestort. Maandelijks betaalt X rente voor de eigenwoningschuld en ontvangt hij rente van de bank op het nieuwbouwdepot.

Voor verbouwingsdepots geldt dat gedurende de eerste zes maanden na het afsluiten van de schuld, de rente en de kosten van de schuld steeds volledig in aftrek komen. De kosten hoeven niet te worden gesaldeerd met de op het verbouwingsdepot ontvangen rente. Zie het Besluit eigenwoningrente 2010 (V-N 2010/28.19).

Voor nieuwbouwdepots staat in dit besluit een goedkeuring op grond waarvan de schuld en het nieuwbouwdepot onder voorwaarden gedurende twee jaar niet in box 3, maar in box 1 vallen. Voor deze situaties geldt dat de betaalde wél wordt gesaldeerd met de rente die op het (nieuwbouw)depot wordt ontvangen. De zesmaandsgoedkeuring geldt niet voor X.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 4 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

795

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen