Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de uitnodiging tot het doen van VPB-aangifte terecht naar het woonadres van mevrouw 2 is verzonden. Mevrouw 2 heeft als bestuurder van X GmbH namelijk de bevoegdheid deze te vertegenwoordigen.

X GmbH is officieel gevestigd in Duitsland. In 2015 koopt X GmbH een woning in Nederland voor € 315.000, waar haar enig aandeelhoudster/bestuurder, mevrouw 2, vervolgens in gaat wonen. In 2019 wordt de woning voor € 445.000 verkocht aan haar huisgenoot, de heer 3. Zij zijn geen fiscale partners van elkaar. In geschil is de ambtshalve VPB-aanslag over 2019 met een in Nederland belaste winst van € 130.000, alsmede de verzuimboete van € 5514.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de uitnodiging tot het doen van VPB-aangifte terecht naar het woonadres van mevrouw 2 is verzonden. De uitnodiging van een niet in Nederland gevestigde vennootschap kan namelijk ook worden verzonden naar de woning van een in Nederland wonende vertegenwoordiger. Mevrouw 2 heeft als bestuurder van X GmbH de bevoegdheid deze te vertegenwoordigen. X GmbH heeft niet de vereiste aangifte gedaan, zodat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. X GmbH stelt vergeefs dat de woning tussentijds is verbouwd en dat deze kosten de kostprijs verhogen. Deze stelling is namelijk niet met stukken onderbouwd. De maximale boete van € 5514 is passend en geboden vanwege het stelselmatige verzuim. Over eerdere jaren zijn namelijk ook geen aangiften ingediend en zijn ook al boeten opgelegd. Het beroep van X GmbH is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 17a

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 17

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 3

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 4 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

282

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen