Staatssecretaris Van Rij van Financiën geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan in cassatie te zijn gegaan tegen een uitspraak van het gerechtshof Den Haag. In deze zaak besliste het hof dat er naast ontvangen loon recht op arbeidskorting over een WGA-uitkering van het UWV bestaat.

Hof Den Haag oordeelde in de uitspraak van 22 februari 2023 (V-N 2023/24.1.1) dat de situatie waarbij een WGA-uitkering wordt ontvangen van een werkgever, rechtens en feitelijk gelijk is aan de situatie waarbij een uitkering wordt ontvangen van het UWV. Er is volgens het hof sprake van een ongelijke behandeling. Op de WGA-uitkering van het UWV dient arbeidskorting toegepast te worden. De staatssecretaris vindt dat de juridische onderbouwing van het hof onjuist is en dat het beleidsmatig nooit de bedoeling was om arbeidskorting toe te kennen over een WGA-uitkering of andere socialezekerheidsuitkeringen. De samenvoegbepaling die het in bepaalde situaties toch mogelijk maakt om arbeidskorting toe te passen over een socialezekerheidsuitkering, biedt de werkgever de mogelijkheid om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking samen te voegen met een via diezelfde werkgever uit te betalen socialezekerheidsuitkering. Het doel van deze bepaling is de af te dragen loonheffing aan te laten sluiten bij de verschuldigde inkomstenbelasting. Het kabinet wacht het arrest van de Hoge Raad af voordat het een besluit neemt over wat te doen met de samenloop van de arbeidskorting en de samenvoegbepaling.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Sociale zekerheid algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

677

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen