Het kabinet heeft als taak opmerkelijke belastingconstructies en onbedoeld gebruik van fiscale regelingen aan te pakken. De huidige invulling van de taakopdracht is gepubliceerd. Binnenkort start onder meer een consultatie over de aanpak van kortdurende verhuurconstructies in de BTW.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Tweede Kamer over de huidige invulling van de taakopdracht aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen. De lijst bevat dertien maatregelen, waarvan de eerste 6 maatregelen al in de Voorjaarsnota 2023 bekend zijn gemaakt. Veel maatregelen lopen mee in het Belastingplanpakket 2024. De aanpak van opknipgedrag bij vastgoed-bv's om maximaal te profiteren van renteaftrek wordt komend jaar uitgewerkt als wetsvoorstel in het Belastingplanpakket 2025. Daarnaast wordt naar aanleiding van motie Grinwis in 2024 de keuzeregeling partiële buitenlandse belastingplicht in samenhang met de 30% regeling in box 1 van de inkomstenbelasting geëvalueerd.

De inventarisatie van belastingconstructies heeft geleid tot onderzoek naar een aantal concrete maatregelen. Het gaat om onderzoek naar een beleidsoptie om in de BTW-regelgeving een herzieningsmogelijkheid op te nemen voor verbouwdiensten. Dit is een maatregel die kortdurende verhuurconstructies in de BTW aanpakt. Andere maatregelen zijn: aanpassing van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting en aanpassing van de kavelruilvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Over deze drie maatregelen kan binnenkort al een consultatie worden verwacht. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de constructie met agiostortingen in box 3 te bestrijden. Eén van de opties is het verder ontmoedigen van het lenen van de eigen vennootschap. Constructies waarvan de aanpak fundamenteel onderzoek vereist voordat beleidsopties kunnen worden geschetst, zijn: knelpunten rond onbelaste vermogensoverdrachten in het domein schenk- en erfbelasting (bijv. baby-bv) en belastingconstructies in de BTW-sfeer.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

 

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

463

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen