Staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane heeft mede namens minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbetermaatregel in het toeslagpartnerbegrip die het kabinet voorstelt.

In het coalitieakkoord stond, naast de ambitie om het toeslagenstelsel op termijn af te schaffen, dat het kabinet zich ook wilde inzetten voor verbeteringen in het huidige toeslagenstelsel. Het kabinet is overeengekomen om per 2025 het knelpunt ten aanzien van eerstegraadsbloedverwanten in samengestelde gezinnen op te lossen door de leeftijdsgrens van 27 jaar los te laten. Door het partnerbegrip bij samengestelde gezinnen zijn twee meerderjarigen ouder dan 27 jaar, waarvan één volwassene een minderjarig kind heeft, elkaars partner. Niet in alle gevallen zijn deze volwassenen ook elkaars levensgezellen. Een voorbeeld is een dochter die met haar moeder en kind samenwoont en voor hen beiden zorgt. Het verrichten van mantelzorg en het delen van één huis kan hiermee onbedoelde effecten hebben op het recht op toeslagen. Door het loslaten van de leeftijdsgrens voor eerstegraadsbloedverwanten heeft het samenwonen in dit geval geen effect meer op de hoogte van de toeslagen.

Met deze maatregel worden circa 3000 ouders niet meer als toeslagpartners gezien. Het kabinet wil deze specifieke groep helpen, waarbij het voor deze groep kan gaan om bedragen tot een paar duizend euro per jaar. De maatregel kost structureel € 12 miljoen en wordt gefinancierd door een kleine generieke verlaging van het kindgebonden budget en de zorgtoeslag. De orde van grootte hiervan zal enkele euro’s per jaar per huishouden bedragen. Door het verdelen van de budgettaire opgave over de hele populatie toeslagontvangers blijft het nadelige effect daarvan per huishouden beperkt.

Staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane wil de benodigde wetgeving, inclusief de maatregelen die de budgettaire dekking formaliseren, in het voorjaar van 2024, in het pakket Fiscale Verzamelwet 2025 aan de Tweede Kamer voorleggen. Dat schrijft zij mede namens minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

300

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen