De Belastingdienst maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid bij de invoering van een BTW-nultarief op groente en fruit. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door de staatssecretarissen Van Rij van Financiën en Van Ooijen van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De Belastingdienst maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid bij de invoering van een BTW-nultarief op groente en fruit. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door de staatsecretarissen Van Rij van Financiën en Van Ooijen van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De zorgen van de Belastingdienst hebben met name betrekking op de juridische houdbaarheid van het BTW-nultarief op groente en fruit. De Belastingdienst vreest namelijk dat een niet-juridisch houdbare definitie van groente en fruit zal leiden tot voortdurende juridische procedures waarbij belastingplichtigen een beroep zullen doen op het neutraliteitsbeginsel of de eenheid-van-prestatie-leer. De invoering van het BTW-nultarief op groente en fruit via de ICT-systemen van de Belastingdienst levert daarentegen geen problemen op. Tot slot wordt nogmaals benadrukt dat de besluitvorming over de invoering van het BTW-nultarief op groente en fruit wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

511

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen