De besluitvorming over de invoering van een BTW-nultarief op groente en fruit wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Dat schrijven de staatssecretarissen Van Rij van Financiën en Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kabinetsreactie naar aanleiding van een onderzoeksrapport dat is opgesteld door het SEO.

De besluitvorming over de invoering van een BTW-nultarief op groente en fruit wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Dat schrijven de staatsecretarissen Van Rij van Financiën en Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kabinetsreactie naar aanleiding van een onderzoeksrapport dat is opgesteld door het SEO.

In het onderzoeksrapport heeft het SEO zeven afbakeningsvarianten voor een BTW-nultarief op groente en fruit onderzocht. Alle afbakeningsvarianten blijken (zeer) laag te scoren op doeltreffendheid, doelmatigheid, juridische houdbaarheid en uitvoerbaarheid. Ook wijst het onderzoek uit dat de invoering van een BTW-nultarief beperkte gezondheidseffecten meebrengt. Hogere inkomens zullen meer profiteren van het BTW-nultarief dan de lagere inkomens. Daarnaast blijkt vanwege het neutraliteitsbeginsel en de eenheid-van-prestatie-leer een BTW-nultarief ongeschikt als stimulans om groente en fruit te consumeren. De invoering van een BTW-nultarief op groente en fruit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot uitvoeringsproblemen vanwege een toename van rechterlijke procedures. Er is namelijk een financiële prikkel voor belastingplichtigen om rechtszaken aan te spannen. Indien een rechtszaak wordt gewonnen vindt er geen BTW-afdracht plaats of er is sprake een teruggaaf van BTW. Dit levert direct winst op omdat er geen plicht is om dit voordeel alsnog aan de consument door te geven. Tot slot vindt er bij verlies van een rechtszaak geen additionele heffing plaats, omdat de BTW al door de consument is afgedragen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

78

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen