De Staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit heffingskortingen (V-N 2023/3.9) geactualiseerd en opnieuw uitgebracht. Dit besluit bevat goedkeuringen voor de toepassing van de heffingskortingen in de IB, LB en PVV.

De staatssecretaris geeft twee nieuwe goedkeuringen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat de belastingplichtige en een kind die niet ten minste zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de BRP, maar die in het kalenderjaar gedurende ten minste zes maanden een gezamenlijke huishouding voeren, voor de toepassing van art. 8.14a, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001 worden beschouwd op hetzelfde woonadres te staan ingeschreven in de BRP. De tweede nieuwe goedkeuring geldt voor de situatie waarin een gasthuishouden door de opvang van een Oekraïense ontheemde het recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting verliest. De tweede goedkeuring werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Verder is in het besluit een aantal onderdelen vervallen omdat de goedkeuring is opgenomen in wetgeving of omdat de goedkeuringen zijn opgenomen in een nieuw onderdeel van het besluit. Het besluit treedt op 20 september 2023 in werking.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 8.14a

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

302

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen