Staatssecretarissen Van Rij van Financiën en De Vries voor Toeslagen en Douane hebben een Kamerbrief gestuurd over de voorgenomen nieuwe berekeningssystematiek voor belasting- en invorderingsrente per 1 januari 2024. 

Staatssecretarissen Van Rij van Financiën en De Vries voor Toeslagen en Douane hebben een Kamerbrief gestuurd over de voorgenomen nieuwe berekeningssystematiek voor belasting- en invorderingsrente per 1 januari 2024. In het advies van de Raad van State bij de Fiscale Verzamelwet 2023 wordt het kabinet aangeraden om de systematiek van de rentepercentages nog eens goed te doordenken. Forse stijging van ECB-rente was voor het kabinet de reden om bij de voorjaarsbesluitvorming 2023 de systematiek van de belasting- en invorderingsrente te herzien. Een belangrijke eerste stap is het verkleinen van de verschillen van de percentages van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting, bronbelasting en de solidariteitsbijdrage en anderzijds het percentage van de belastingrente op andere belastingen. In de nieuwe systematiek wordt voor de belastingrente voor de vennootschapsbelasting, bronbelasting en solidariteitsbijdrage de ECB-rente vermeerderd met 5,5 procentpunten. Voor de belastingrente voor overige middelen wordt de ECB-rente vermeerderd met 3,5 procent en de rente voor toeslagen wordt 4 procent. De invorderingsrente voor alle belastingmiddelen en toeslagen wordt vastgesteld op 4 procent omdat het niet mogelijk is per belastingmiddel een verschillend tarief toe te passen. In de toekomst moet nog worden overwogen of indexatie, of een koppeling aan de ECB-rente nodig is. Volgens de staatssecretarissen leiden de wijzigingen over het geheel bezien tot een beperking van de rentestijging ten opzichte van de huidige systematiek.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30f

Invorderingswet 1990 28

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

1729

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen