Staatssecretaris Van Rij van Financiën beantwoordt Kamervragen over een krantenbericht met als kop 'Koester familiebedrijven, ze dragen de economie’.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat familiebedrijven voor 29% van de werknemersbanen zorgen. De Staatssecretaris van Financiën en Minister van Economische Zaken en Klimaat delen de constatering dat familiebedrijven een grote toegevoegde economische waarde hebben. Het kabinet verwacht echter niet dat de aangekondigde aanpassingen in de BOR zullen leiden tot versobering van de BOR. Nederland houdt een ruimhartige bedrijfsopvolgingsregeling, die tot doel heeft te voorkomen dat de continuïteit van familiebedrijven in gevaar komt. In de Voorjaarsnota heeft het toenmalig missionaire kabinet voorgesteld de hoogte van de vrijstelling goingconcernwaarde van 100% over de eerste ca. € 1,2 miljoen en 83% over het meerdere met ingang van 1 januari 2025 te wijzigen naar 100% over de eerste € 1,5 miljoen en 70% over het meerdere. De aanpassing is gedaan met het oog op het verhogen van de doelmatigheid. Volgens de evaluatie van het CPB over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de BOR zijn er in de meeste gevallen voldoende middelen beschikbaar om de belasting over het ondernemingsvermogen te voldoen. De staatssecretaris en minister zien geen reden waardoor de continuïteit van familiebedrijven in gevaar kan komen. Het kabinet is wel geïnteresseerd in alternatieven die (familie)bedrijven aandragen en zal onderzoeken of en hoe de BOR meer gericht kan worden op familiebedrijven.

Lees ook het thema De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

369

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen